فضای بکاپ

SB1

1TB فضا
10 کانکشن هم زمان
100 ساب اکانت
10 اسنپ شات
FTP,FTPS,SCP,RSYNC,SFTP
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان و فنلاند
دارای پنل مدیریت

SB2

5TB فضا
10 کانکشن هم زمان
100 ساب اکانت
20 اسنپ شات
FTP,FTPS,SCP,RSYNC,SFTP
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان و فنلاند
دارای پنل مدیریت

SB3

10TB فضا
10 کانکشن هم زمان
100 ساب اکانت
30 اسنپ شات
FTP,FTPS,SCP,RSYNC,SFTP
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان و فنلاند
دارای پنل مدیریت

SB4

20TB فضا
10 کانکشن هم زمان
100 ساب اکانت
40 اسنپ شات
FTP,FTPS,SCP,RSYNC,SFTP
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان و فنلاند
دارای پنل مدیریت