لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه

لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه - لایسنس Cpanel Cloud 4 موجود است

مخصوص سرور مجازی
نصب و بروزرسانی با یک دستور
بدون قطعی یا تداخل
امکان تغییر ایپی با هزینه
بدون هیچگونه تحریم
تحویل و فعال سازی خودکار نمیباشد

شروع از
130,000تومان
ماهانه
950,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه - لایسنس Cpanel Metal 0 موجود است

مخصوص سرور اختصاصی
نصب و بروزرسانی با یک دستور
بدون قطعی یا تداخل
امکان تغییر ایپی با هزینه
بدون هیچگونه تحریم
تحویل و فعال سازی خودکار نمیباشد

شروع از
260,000تومان
ماهانه
1,900,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه - لایسنس Cloud Linux 3 موجود است

نصب و بروزرسانی با یک دستور
بدون قطعی یا تداخل
امکان تغییر ایپی با هزینه
بدون هیچگونه تحریم
تحویل و فعال سازی خودکار نمیباشد

شروع از
260,000تومان
ماهانه
950,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه - لایسنس LiteSpeed 2 موجود است

نصب و بروزرسانی با یک دستور
بدون قطعی یا تداخل
امکان تغییر ایپی با هزینه
بدون هیچگونه تحریم
تحویل و فعال سازی خودکار نمیباشد

شروع از
260,000تومان
ماهانه
950,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس بدون تحریم با تخفیف ویژه - لایسنس Virtualizor 5 موجود است

نصب و بروزرسانی با یک دستور
بدون قطعی یا تداخل
امکان تغییر ایپی با هزینه
بدون هیچگونه تحریم
تحویل و فعال سازی خودکار نمیباشد