سرور ابری لینوکس آلمان

سرور ابری لینوکس آلمان - بسته یک

20 گیگابایت فضای هارد
2 گیگابایت حافظه رم
1 هسته پردازنده
ترافیک دانلود نامحدود
ترافیک آپلود 20 ترابایت
1 عدد آیپی

سرور ابری لینوکس آلمان - بسته دو

40 گیگابایت فضای هارد
4 گیگابایت حافظه رم
2 هسته پردازنده
ترافیک دانلود نامحدود
ترافیک آپلود 20 ترابایت
1 عدد آیپی

سرور ابری لینوکس آلمان - بسته سه

80 گیگابایت فضای هارد
8 گیگابایت حافظه رم
2 هسته پردازنده
ترافیک دانلود نامحدود
ترافیک آپلود 20 ترابایت
1 عدد آیپی

سرور ابری لینوکس آلمان - بسته چهار

160 گیگابایت فضای هارد
16 گیگابایت حافظه رم
4 هسته پردازنده
ترافیک دانلود نامحدود
ترافیک آپلود 20 ترابایت
1 عدد آیپی

سرور ابری لینوکس آلمان - بسته پنج

240 گیگابایت فضای هارد
32 گیگابایت حافظه رم
8 هسته پردازنده
ترافیک دانلود نامحدود
ترافیک آپلود 20 ترابایت
1 عدد آیپی