کانفیگ سرور

کانفیگ سرور - نصب cpanel

بروزرسانی سرور
نصب cpanel
پیکربندی اولیه cpanel
تنظیم hostname
تنظیم nameserver

کانفیگ سرور - نصب directadmin

بروزرسانی سرور
نصب directadmin
پیکربندی اولیه directadmin
تنظیم hostname
تنظیم nameserver

کانفیگ سرور - کانفیگ directadmin

خدمات نصب directadmin
کانفیگ کامل directadmin
کانفیگ امنیتی سرور
نصب و کانفیگ فایروال
کانفیگ سرویس های ssh, ftp, dns
کانفیگ تخصصی mysql
کانفیگ تخصصی php
نصب و کانفیگ کلود لینوکس (در صورت نیاز)
کانفیگ امنیتی وب سرور و سرویس ها

کانفیگ سرور - کانفیگ cpanel

خدمات نصب cpanel
کانفیگ کامل cpanel
کانفیگ امنیتی سرور
نصب و کانفیگ فایروال
کانفیگ سرویس های ssh, ftp, dns
کانفیگ تخصصی mysql
کانفیگ تخصصی php
نصب و کانفیگ کلود لینوکس (در صورت نیاز)
کانفیگ امنیتی وب سرور و سرویس ها